[hn] công ty thông tin doanh nghiệp confirmis asean tuyển dụng chuyên viên phân tích-time 2020

  • Mã số việc làm: 046961
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/02/2020
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Mô tả vị trí việc
*RESPONSIBILITY:
- Conduct research, analysis and assessment of businesses’ viability guided by set of processes and algorithms
- Quality control and audit information collected by Site Verifiers
- Evaluating surveys and workshop results
- Conduct interview with subject companies, occasionally face-to-face
- Data process and management


*REQUIREMENTS:
- Graduate in Business, Finance, Accounting, Statistics with 1-2 years of working experience
- Strong proficiency in English, written & verbal
- Good at MS. Office especially Excel skill
- Having logical and analytical skill, positive attitude, responsible, committed to assigned goals with good multitasking and organizational ability


*Working hours: 8AM-5PM (Mondays - Fridays)

*Working location: Work remotely from home

*CV send to Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ CÔNG TY THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CONFIRMIS ASEAN
Vị trí [hn] công ty thông tin doanh nghiệp confirmis asean tuyển dụng chuyên viên phân tích-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hn] công ty thông tin doanh nghiệp confirmis asean tuyển dụng chuyên viên phân tích-time 2020 trực tiếp đến CÔNG TY THÔNG TIN DOANH NGHIỆP CONFIRMIS ASEAN qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hn] công ty thông tin doanh nghiệp confirmis asean tuyển dụng chuyên viên phân tích-time 2020 - Mã số công việc: 046961 - Đăng ký vào 09/02/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150046961/[hn-cong-ty-thong-tin-doanh-nghiep-confirmis-asean-tuyen-dung-chuyen-vien-phan-tich-full-time-2020.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
142

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính