[hn] tổ chức phi chính phủ blue dragon children's foundation tuyển dụng kỹ thuật viên công nghệ thông tin-time 2020

  • Mã số việc làm: 046940
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 02/03/2020
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
1. JOB DESCRIPTION

Team: Operations
Status: Full time with flexible hours
Location: Hanoi

Job Purpose
To deliver exceptional Information Technology systems and services across Blue Dragon.

Key Objectives
• Uphold Blue Dragon’s mission and values
• Develop the IT capacity of the organization
• Ensure high quality IT services and support are available to Blue Dragon staff and beneficiaries
• Provide effective IT training for staff and ensure efficient use of IT resources

Duties and Responsibilities
Strategic vision
• Advise senior management on the direction and strategy of our IT
• Maintain an ongoing development plan for IT within the organization
• Implement and monitor policy on internet access and IT use
• Keep abreast of and brief Management on developments in IT and IT education

Training
• Lead and advocate for IT training for Blue Dragon kids
• Assist in the development and promotion of IT training for staff
• Maintain the computer lending program for Blue Dragon kids
Network and website
• Provide network administration support including management of user accounts, email, profiles and data storage; firewall configuration and management; regular backing up of data and the secure storage of backup media
• Implement and monitor the organization’s policy on internet access
• Design, implement and manage the Blue Dragon website, in liaison with the Communications Team; locate apps and innovations to enhance website content
• Ensure that all computer operating systems and software conform to the organization’s standards and are appropriately licensed
• Ensure the integrity of web pages and access security
• Purchase, install and commission new and replacement IT equipment
• Purchase and oversee domain names; liaise with network provider; enhance SEO
• Enhance and maintain the intranet site
• Manage the peer-to-peer local area network for printers and scanners and the NAS (Network-Attached Storage) for data sharing

Hardware and software support
• Provide support to Blue Dragon IT users and solve their computing problems in a timely manner including coordinating external services if required
• Be responsible for monitoring, maintenance and necessary upgrades of all computers, including desktops with a mixture of Windows and Open Source (Ubuntu) operating systems at Dragon House; laptops used by staff in the field; desktop and laptop computers in the Hue office; and IT classroom computers
• Keep records of the status and use of all equipment
• Arrange quotes, purchase and install new and replacement IT equipment
• Ensure that all computer operating systems and software conform to the organization’s standards and are appropriately licensed

Security systems
• Oversee and implement the operations of the Blue Dragon’s security systems

Financial management
• Prepare and monitor IT budgets

Support
• The Information Technology specialist reports to and is supported by the Head of Operations and liaises closely with the CEO on operational matters and the Communications Team on the website and other communication outlets.

2. JOB REQUIREMENTS

Key selection criteria
• A friendly and helpful manner, with a servant leader mentality
• Flexibility and willingness to learn and adapt to new situations
• Passion for working in an environment with disadvantaged young people
• Able to anticipate potential problems and opportunities, and prepare for them in advance
• Highly organized, with an eye for detail
• Excellent interpersonal and communication skills
• Good English language skills, both written and oral
• Willingness to work flexibly, including out of hours and on weekends when required
• Highly responsible, reliable and proactive
• Able to work collaboratively as part of a team
• Appropriate age from 23-35 years old 

3. HOW TO APPLY: 
Please send CV to email:  Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ BLUE DRAGON CHILDREN'S FOUNDATION
Vị trí [hn] tổ chức phi chính phủ blue dragon children's foundation tuyển dụng kỹ thuật viên công nghệ thông tin-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hn] tổ chức phi chính phủ blue dragon children's foundation tuyển dụng kỹ thuật viên công nghệ thông tin-time 2020 trực tiếp đến TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ BLUE DRAGON CHILDREN'S FOUNDATION qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hn] tổ chức phi chính phủ blue dragon children's foundation tuyển dụng kỹ thuật viên công nghệ thông tin-time 2020 - Mã số công việc: 046940 - Đăng ký vào 09/02/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150046940/[hn-to-chuc-phi-chinh-phu-blue-dragon-children's-foundation-tuyen-dung-ky-thuat-vien-cong-nghe-thong-tin-full-time-2020.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
196

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin