assignment_ind  1  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
Lương cạnh tranh
XEM CHI TIẾT
Lương cạnh tranh
Lương cạnh tranh
assignment_ind  3  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
Lương cạnh tranh
XEM CHI TIẾT
Lương cạnh tranh
Lương cạnh tranh
assignment_ind  15  lượt ứng tuyển
pin_drop Hồ chí minh
Lương cạnh tranh
XEM CHI TIẾT
Lương cạnh tranh