Marketing content

  • Mã số việc làm: 044277
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 07/12/2019
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
Commissioning or undertaking relevant market research. Analyze media coverage. Execute marketing campaigns to achieve brand awareness upon official releasing of the product, involve in managing, tracking and reporting to supervisor. Participate in developing and implementing annual marketing strategies and campaigns. Compose contents for Comspaces fan page and community, in both English and Vietnamese, casual and semi-formal.
Yêu cầu từ Comspaces Company
Vị trí Marketing content ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Major in Marketing, Public Communications or relevant programs. Prior marketing experiences in any projects or jobs is an advantage. Good command in writing content, both English and Vietnamese, casual and semi-formal. Trend-catching and creativity is a plus. Willingness to work in a startup environment, full of challenges and also spaces for self-development. Positive thinking, able to demonstrate team collaboration and self management skill.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Marketing content trực tiếp đến Comspaces Company qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Marketing content - Mã số công việc: 044277 - Đăng ký vào 07/11/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150044277/marketing-content.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
217