Java engineers

EVIZI LLC

PBS Building - 05th Floor, 06-6A, D52 Street, Tan Binh District, HCMC.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 044246
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/11/2019
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
- Software requirements analysis and design. - Software implementation and testing. - Deployment and maintenance.
Work Place: Ho Chi Minh, Da Nang.
Yêu cầu từ EVIZI LLC
Vị trí Java engineers ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 
2+ years of experience developing apps and services utilizing Java technologies. Strong experience working with Spring MVC framework. Strong experience working with Struts, JSP, Servlet, JSTL, JPA, Hibernate. Strong experience working with Spring (Spring Boot, Spring Security, Spring MVC). Strong experience working with REST Endpoints using JAX-RS, CXF / Jersey. Strong experience with unit testing JUnit, Mockito. Have experience working with JMS, ActiveMQ, Apache Kafka. Have experience working with Docker, Docker Compose, Docker Swarm. Have experience working with Gradle, Maven, Jenkins, Git, JIRA. Good front-end skills including HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular 2, React. Ability to work under pressure. Excellent English reading and writing are required, strong English speaking skills is desirable.
Benefits and Incentives
0pportunity to travel to client sites in the Silicon Valley and other interesting locations  Competitive salary  Annual salary review  13-month salary  Project bonus + overtime salary Five working days per week Social insurance contribution according to high salary Excellent Benefits: holiday bonus, birthday gift, team building, health care examination, big annual year-end party every year, sport activities, ... Dynamic and comfortable working environment. Please send resume and cover letter email ở trên why you're a good match for this position.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Java engineers trực tiếp đến EVIZI LLC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Java engineers - Mã số công việc: 044246 - Đăng ký vào 31/10/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150044246/java-engineers.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
266

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin