Operation executive

  • Mã số việc làm: 044166
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 18/11/2019
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
- Plan, coordinate and execute campaigns by liaising with sales teams/clients, production vendors, partners and internal teams to ensure healthy fleet utilisation year-round.

- Lead the end-to-end AdzRunner driver-partner experience from sign ups, scheduling, participation payouts to resolving disputes.

- Manage the partnerships that drive our in-car digital display business-- reviewing creative submissions against guidelines, schedule management, facilitating scale-up plans as well as monthly reporting and billing.
Yêu cầu từ Tech Start Up
Vị trí Operation executive ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bachelor’s degree

- Minimum 1-3 years work experience

- Proficiency in MS 0ffice, especially Excel

- Project management skills / progress.

- A strong team player and excellent communicator
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Operation executive trực tiếp đến Tech Start Up qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Operation executive - Mã số công việc: 044166 - Đăng ký vào 19/10/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150044166/operation-executive.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
268