Customer support

  • Mã số việc làm: 043825
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 06/11/2019
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Mô tả vị trí việc
Respond to customer queries in a timely and accurate way, via phone, email or chat

Identify customer needs and help customers use specific features

Analyze and report product malfunctions (for example, by testing different scenarios or impersonating users)

Update our internal databases with information about technical issues and useful discussions with customers

Monitor customer complaints on social media and reach out to provide assistance

Share feature requests and effective workarounds with team members

Inform customers about new features and functionalities

Follow up with customers to ensure their technical issues are resolved

Gather customer feedback and share with our Product, Sales and Marketing teams

Assist in training junior Customer Support Representatives
Yêu cầu từ Công ty TNHH I Art
Vị trí Customer support ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Experience as a Customer Support Specialist or similar CS role

Familiarity with our industry is a plus

Experience using help desk software and remote support tools

Understanding of how CRM systems work

Excellent communication and problem-solving skills

Multi-tasking abilities

Patience when handling tough cases

BSc in Information Technology or relevant diploma
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Customer support trực tiếp đến Công ty TNHH I Art qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Customer support - Mã số công việc: 043825 - Đăng ký vào 07/10/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043825/customer-support.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
200

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị Phiên dịch & Báo chí