Nhân viên tuyển dụng

  • Mã số việc làm: 043640
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/10/2019
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
 Chịu trách nhiệm tuyển dụng vị trí: Tele Agent (tốt nghiệp PTTH ít nhất)

Trực tiếp sắp xếp/tổ chức/tham gia phỏng vấn

 Lưu trữ thông tin ứng viên và tạo nguồn hỗ trợ công tác tuyển dụng
Yêu cầu từ CÔNG TY ALMA
Vị trí Nhân viên tuyển dụng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Tốt nghiệp ĐH hoặc CĐ

Ít nhất 6 tháng với công việc có liên quan

 Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong ngành tài chính, Telesale, Telemarketing
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên tuyển dụng trực tiếp đến CÔNG TY ALMA qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên tuyển dụng - Mã số công việc: 043640 - Đăng ký vào 02/10/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043640/nhan-vien-tuyen-dung.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Nguyễn Thị Vũ Hoà nguyenthivuhoa1151
Cường Nguyễn
Nghiệp Lưu Vĩ
Anhduog.10897
4 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
303