Creatory script writer

  • Mã số việc làm: 043570
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 27/10/2019
  • Địa điểm làm việc Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
Nghiên cứu ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các loại yêu cầu khác nhau.

Lập kế hoạch / đề xuất nội dung: Mục tiêu, lịch biểu, giải thích nội dung chi tiết, tỷ lệ ROI.

Viết kịch bản chi tiết và cung cấp thông tin nội dung cần thiết.

Hợp tác với các nhóm khác trong giai đoạn tiền sản xuất.
Yêu cầu từ BAM BOO
Vị trí Creatory script writer ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Có tư duy sáng tạo, học hỏi, khám phá để nâng cao kỹ năng.

Có khả năng chuyển thể một câu chuyện thành kịch bản.

Có khả năng viết tốt, xây dựng cốt truyện phù hợp với ý tưởng đã chọn.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Creatory script writer trực tiếp đến BAM BOO qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Creatory script writer - Mã số công việc: 043570 - Đăng ký vào 27/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043570/creatory-script-writer.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
315