Driver operation associate

  • Mã số việc làm: 043457
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 24/10/2019
  • Địa điểm làm việc Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô tả vị trí việc
 Design, Develop and Implement Driver Acquisition processes
 Build and retain a high activity driver community
 Increase brand awareness by substantially growing the number of
branded vehicles
 Reporting to the Regional HQ on a daily basis with utmost integrity
 Achieving total alignment with local teams when executing new
initiatives
 Exceed individual and team targets & KPIs
Yêu cầu từ HR2B COMPANY
Vị trí Driver operation associate ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
 Ability to communicate, present and influence credibly and effectively
at all levels of the organization
 Ability to champion new processes from plan to close
 At least 2-3 years experience at a sales and customer-facing capacity
 Positive, passionate, proactive, self-initiative and attentive to details
 Strong verbal and written communication skills with fluent proficiency
in written and spoken English and the local language
 Experience and familiar with spreadsheets
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Driver operation associate trực tiếp đến HR2B COMPANY qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Driver operation associate - Mã số công việc: 043457 - Đăng ký vào 24/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043457/driver-operation-associate.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
184