Trợ lý đào tạo biết tiếng anh

  • Mã số việc làm: 043060
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/10/2019
  • Địa điểm làm việc Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
 Trợ giúp Giảng viên trong việc triển khai các khóa đào tạo kỹ năng online 
- Sắp xếp lịch đào tạo online hàng tuần cho Giảng viên;
- Chuẩn bị tài liệu đào tạo, gửi mail, tin nhắn, tài liệu cho các học viên, hỗ trợ học viên trong suốt khóa học;
- Theo dõi đăng ký khóa học và hồ sơ học viên;
- Theo dõi tiến độ hoàn thành bài tập của học viên;
- Tổ chức các buổi giảng offline và các sự kiện phối hợp đào tạo;
- Tiếp nhận và phản hồi thông tin liên quan đến các khóa học;
- Chăm sóc Fanpage, nhóm học tập của các khóa học, tăng tương tác giữa giảng viên và học viên;
- Đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.
Yêu cầu từ Vitex Nutrition And Health Vietnam
Vị trí Trợ lý đào tạo biết tiếng anh ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành ngoại ngữ
- Tiếng Anh giao tiếp thành thạo, đọc và dịch tốt 
- Năng động, có khả năng xử lý tình huống
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Trợ lý đào tạo biết tiếng anh trực tiếp đến Vitex Nutrition And Health Vietnam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trợ lý đào tạo biết tiếng anh - Mã số công việc: 043060 - Đăng ký vào 14/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043060/tro-ly-dao-tao-biet-tieng-anh.html

4 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
449

Việc làm toàn thời gian:

Giáo viên & Gia sư Phiên dịch & Báo chí