It executive

  • Mã số việc làm: 043054
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/10/2019
  • Địa điểm làm việc Ba Đình
Mô tả vị trí việc
 

- Network and system management: deploying, operating, maintaining and monitoring entire IT infrastructure network and system (servers, workstation, backup solutions, networks, routers, internet connection, PABX system, CCTV…)

- IT procurement: managing the purchasing of hardware and software products as well as IT-related services.

- Support end user.

- Performing IT equipment and software installations and upgrades.

- Providing IT support to staff in all offices.

- Troubleshooting IT-related problems and determining the root-cause as well as the countermeasure.

- Ensuring the smooth deployment of new applications and services.

- Maintaining accurate and up-to-date IT documentation and procedures.

- Responsible for video conferencing system of the company.

- Ensuring procedures related to IT and security is being followed and kept confidential.
Yêu cầu từ Phần Mềm DTS Việt Nam
Vị trí It executive ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Graduated from College or University in Computer Science, Computer Engineering or any other IT-related fields.

- 05-06 years experience in senior network administration task.

- Controlling over 100 PCs.

- Teamwork and willing to learn a new technology.

- Able to work under tight schedule.

- Having knowledge on safety and information security.

- Worked at Japanese company or software company is prefer.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm It executive trực tiếp đến Phần Mềm DTS Việt Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí It executive - Mã số công việc: 043054 - Đăng ký vào 14/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043054/it-executive.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
197