Trưởng phòng marketing

  • Mã số việc làm: 043053
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 14/10/2019
  • Địa điểm làm việc Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
Hoạch định chiến lược Marketing của công ty; thiết lập ngân sách Marketing trình Ban Giám đốc duyệt, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao;
Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chính sách của Công ty đối với hoạt động Marketing;
Tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động Marketing của công ty một cách hiệu quả;
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện & đào tạo trong hoạt động Marketing;
Đánh giá hiệu quả các kế hoạch Marketing (branding, promotion, digital) của công ty;
Phối hợp chặt chẽ và làm việc sâu sát thực tế với các phòng ban liên quan; đảm bảo mục tiêu chung của công ty đạt kết quả tối ưu;
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự phòng Marketing theo lộ trình của công ty;
Báo cáo Ban Giám đốc định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại;
Thực hiện các công việc liên quan khác do Ban Giám đốc giao.
Yêu cầu từ Egroup Vietnam
Vị trí Trưởng phòng marketing ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên học tại các trường Quốc tế);
Có năng lực tổ chức và lãnh đạo; xây dựng và triển khai thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách;
Nói và viết tiếng Anh tốt, giao tiếp tốt;
Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định;
Kỹ năng lập kế hoạch, ngân sách, kỹ năng đo lường hiệu suất làm việc, kỹ năng đàm phán;
Nhạy bén, linh hoạt, chủ động và chịu được áp lực công việc;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong chuỗi các trung tâm tiếng Anh.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Trưởng phòng marketing trực tiếp đến Egroup Vietnam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trưởng phòng marketing - Mã số công việc: 043053 - Đăng ký vào 14/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150043053/truong-phong-marketing.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
201

Việc làm toàn thời gian:

Bán hàng & Kinh doanh Marketing & Tiếp thị