Chuyên viên hệ thống cntt

  • Mã số việc làm: 042263
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/09/2019
  • Địa điểm làm việc Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Tóm tắt công việc:
- Là người thực hiện kiểm soát các lỗi xuất hiện hàng ngày qua điện thoại, email hay phần mềm, xử lý ghi nhận và cập nhật chương trình, chuyển việc xử lý lỗi cho chuyên viên CNTT mức 1 hoặc mức 3 xử lý tiếp tục, kiểm soát SLA theo qui định, thực hiện công việc mà trong cùng nhóm yêu cầu và Cán bộ đội yêu cầu.

1. Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến ứng dụng dịch vụ khách hàng qua điện thoại hay email.
2. Lập báo cáo hàng tuần về số liệu xử lý sự cố
3. Kiểm soát tài liệu IS0 và thực hiện các thủ tục sửa chữa theo qui trình CNTT
4. Kiểm soát SLA cam kết theo qui định
5 Chuyển việc xử lý và kiểm soát theo qui định cho chuyên viên mức 1 hay mức 3 
6. Liên hệ, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ và CNTT của các công ty trong ngành để đảm bảo hoạt động CNTT
7 Thực hiện các công việc khác do Cán bộ Đội giao
Yêu cầu từ DỊCH VỤ MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM VIAGS
Vị trí Chuyên viên hệ thống cntt ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chuyên môn và các hiểu biết khác
1 Ngành đào tạo gắn với bằng cấp:Ngành CNTT/Ngành Điện tử - Viễn Thông
2 Chứng chỉ chuyên môn bổ trợ (không bao gồm chứng chỉ chuyên ngành được đào tạo nội bộ): Chứng chỉ CCNA, Chứng chỉ MCSA
3 Kiến thức chuyên môn: CNTT, Điện tử - Viễn thông
4 Hiểu về ngành hàng không :
- Kiến thức nhập ngành hàng không
- Lịch sử Chi nhánh và VIAGS
5 Hiểu về VIAGS (sản phẩm, dịch vụ):
- Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của VIAGS
- Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của VIAGS.
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm của VIAGS.
6 Hiểu về các quy định hiện hành của VIAGS: Hệ thống văn bản, qui định của VIAGS
7 Kiến thức pháp luật:
- Luật lao động 
- Quy định, chính sách phục vụ hành khách của VNA và các Hãng HK
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của các Hãng hàng không
8 Kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội :Có kiến thức khái quát về tình hình kinh tế chính trị xã hội.
9 Hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của VIAGS:Nắm được mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của VIAGS; các phòng, ban và Chi nhánh của VIAGS
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Chuyên viên hệ thống cntt trực tiếp đến DỊCH VỤ MẶT ĐẤT SÂN BAY VIỆT NAM VIAGS qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên hệ thống cntt - Mã số công việc: 042263 - Đăng ký vào 04/09/2019 tại
./toan-thoi-gian/133201608150042263/chuyen-vien-he-thong-cntt.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
120