Ict support technician

  • Mã số việc làm: 042215
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/09/2019
  • Địa điểm làm việc Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
Support and coach end users in the correct and effective use of the school’s ICT resources (hardware and software)
Log support calls and take appropriate action to ensure a satisfactory response with acceptable time frames in line with the department’s service level agreement
Keep up to date with current technology, hardware, operating systems, general productivity software and be prepared to make recommendations to the Helpdesk Supervisor, to support continuous improvement of provision
Produce support documentation, user guides, and maintain an ICT support knowledge base

Install, test and maintain a variety of personal computing and network hardware and software systems, with local area network and wide area network connections
Configure, deploy and maintain classroom and office ICT hardware and software applications
Perform diagnostic tests, modify or repair desktop hardware, including PC, printer, data projector and peripherals
Yêu cầu từ British International School
Vị trí Ict support technician ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Good at Vietnamese and English
A strong understanding of a wide variety of personal computing equipment and software, including word processing, spreadsheet, presentation and multi-media and web-based productivity applications
Good knowledge of both PC and Apple products.
Ability to follow manuals and read complicated technical instructions in both Vietnamese and English
Ability to operate a variety of standard office equipment including, personal computers, printers, projectors, photocopiers, fax machines etc.
Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology or equivalent
Microsoft Certified Professional (Windows 7/8, Windows XP) is preferred
CompTIA A+ or equivalent preferred
Fresh Graduate or 1 years’ experience with desktop and end user helpdesk support
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Ict support technician trực tiếp đến British International School qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Ict support technician - Mã số công việc: 042215 - Đăng ký vào 04/09/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150042215/ict-support-technician.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
176