Android developer

  • Mã số việc làm: 037172
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 19/09/2019
  • Địa điểm làm việc Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
Your Skills and Experience
 

2 years+ of recent experience developing apps in Android for multiple device screen sizes and OS versions

6 months+ of experience developing android apps in Kotlin

Proficient with Android Java

Strong understanding of Android SDK

Understanding of Google UI guidelines

Experience working with remote data via REST APIs and JSON as well as integrating with third-party libraries and APIs

Experience in writing OOP code and develop apps using MVC, MVP or MVVM

Good at using Git and Android Studio

Understanding basic knowledge of security

Strong desire to build a high-quality product

Ability to work in a team
Yêu cầu từ Techcombank VN
Vị trí Android developer ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Your Skills and Experience
 

2 years+ of recent experience developing apps in Android for multiple device screen sizes and 0S versions

6 months+ of experience developing android apps in Kotlin

Proficient with Android Java

Strong understanding of Android SDK

Understanding of Google UI guidelines

Experience working with remote data via REST APIs and JS0N as well as integrating with third-party libraries and APIs

Experience in writing 00P code and develop apps using MVC, MVP or MVVM

Good at using Git and Android Studio

Understanding basic knowledge of security

Strong desire to build a high-quality product

Ability to work in a team
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Android developer trực tiếp đến Techcombank VN qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Android developer - Mã số công việc: 037172 - Đăng ký vào 20/08/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150037172/android-developer.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
239