Business research analyst intern

Hoa Phan

59 ngõ Thông Phong

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 007427
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/01/2019
  • Địa điểm làm việc Quận Đống Đa, Hà Nội
Mô tả vị trí việc
- Performing market research, gather data and perform analysis of broad markets, specific sectors or individual companies and startups.
- Supporting in working on activities related to FFA business development, such as leads sourcing and targeting them with our products and services.
- Supporting in planning and execute company-built projects (workshops, seminars, bootcamps, etc)
- Perform other tasks as assigned by Partner and team members.
Yêu cầu từ Hoa Phan
Vị trí Business research analyst intern ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- We are looking for university students, ideally with majors in Economics, Finance, Accounting, Business Administration, Science or Law.
- Able to work full-time at the office.
- Ideally, we would like to have candidates who can start asap.
- Fluent in spoken English and good English writing skills. You will work daily with English speaking supervisors in Vietnam and Europe.
- Hard working and highly adaptable. You must handle heavy multi-tasking and multi-project work with the Asian and sometimes Global teams.
- Comfortable with digital communication and project management tools (Slack, Asana, etc) and proficient in MS 0ffice / GDocs.
- Able to work independently and as part of a team. High sense of responsibility.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Business research analyst intern trực tiếp đến Hoa Phan qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Business research analyst intern - Mã số công việc: 007427 - Đăng ký vào 10/01/2019 tại
https://www.jobsbeam.com/thoi-vu/133201608150007427/business-research-analyst-intern.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN

Việc làm thời vụ:

Các ngành nghề khác tư vấn