1.Ghi nhận và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện sau đây bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa các thành viên (một thuê bao riêng cho các dịch vụ, bao gồm cả các ứng viên tìm việc, hoặc công ty / công ty thuê bao cho dịch vụ) và JobsBeam.com và thay thế thoả thuận trước giữa các bên liên quan. Khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn được cho biết thỏa thuận của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Jobsbeam như sau.


2.Bộ sưu tập các thông tin cá nhân của bạn

Ở JobsBeam.com, Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin về các thành viên đã đăng ký hoặc công ty khi anh / cô ấy đăng ký với JobsBeam.com và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó chỉ để tuỳ chỉnh các quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy trên trang web của chúng tôi, thực hiện yêu cầu của bạn cho sản phẩm và dịch vụ, cải thiện dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu và cung cấp các báo cáo nặc danh để sử dụng nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi không tiết lộ thông tin về công ty của bạn, thông tin của công ty hoặc cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, tài liệu tham khảo cá nhân, vv, để bên ngoài, ngoại trừ khi chúng tôi tin rằng luật pháp đòi hỏi nó . Nhưng, chúng ta có thể ghi lại và chia sẻ thông tin tổng hợp với các đối tác của chúng tôi. Hãy ghi nhớ rằng khi bạn áp dụng cho các dự án quảng cáo trên JobsBeam.com, dữ liệu hồ sơ của bạn và bất kỳ thông tin khác mà bạn tiết lộ trong suốt quá trình đấu giá của bạn sẽ được cung cấp cho các công ty bạn đang làm việc. Chúng tôi cũng sẽ khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của trang web mà bạn chọn để duyệt được liên kết từ JobsBeam.com để bạn có thể hiểu những website đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những điều khoản riêng tư hoặc các nội dung khác trên trang web như vậy bên ngoài tên miền JobsBeam.com.


3.Nhà cung cấp dịch vụ

JobsBeam.com sử dụng các bên thứ ba khác để cung cấp:
1) Một dịch vụ cổng thanh toán thẻ tín dụng cho các dịch vụ tùy chọn.
2) Dịch vụ giám định hồ sơ.
3) Phân tích web trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký dịch vụ này hoặc bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, họ có thể thu thập một số thông tin (ví dụ, số thẻ tín dụng, tên) là cần thiết cho các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ đó. Các bên thứ ba đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.


4.Nghĩa vụ của thành viên

Thành viên phải:
i. Chịu trách nhiệm cho việc thiết lập hoặc cấu hình phần cứng và phần mềm của mình để truy cập vào các dịch vụ;
ii. Tuân thủ các quy định của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc mạng thông qua đó các thành viên truy cập các dịch vụ;
iii. Tự chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin lấy ra, lưu trữ và truyền tải thông qua dịch vụ của mình;
iv. Tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đăng ký cho các JobsBeam.com trên ứng dụng ban đầu cho các dịch vụ;
v. Tự chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của các thành viên, mật khẩu và ID đăng nhập, tất cả các hoạt động và truyền thực hiện bởi các thành viên thông qua ID người dùng của mình;
vi. Thông báo ngay cho JobsBeam.com về bất kỳ tài khoản sử dụng trái phép hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật của các thành viên;


5.Cấm sử dụng

Các thành viên cam kết:
i. Tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành (và không được trái với luật pháp) của nước Cộng hòa XNCN Việt Nam liên quan đến các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, phát thanh truyền hình và truyền hình luật, đạo luật chung Gaming House, Đạo luật Lạm dụng máy tính, Luật Bản quyền, giao dịch điện tử Luật , phim Act, Quảng cáo Luật Indecent, bảo trì của Đạo luật Harmony Tôn giáo, Cơ quan Viễn thông của Đạo luật Viêt Nam, bao gồm bất kỳ quy định làm sung theo và bất kỳ mục và điều kiện của giấy phép được cấp cho JobsBeam.com bởi các nhà cung cấp dịch vụ internet tại địa phương;
ii. Không sử dụng Dịch vụ cho một mục đích trái pháp luật bao gồm không giới hạn các mục đích tội phạm;
iii. Không sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc nhận bất kỳ tin nhắn mà là tấn công trên cơ sở đạo đức, tôn giáo, chủng tộc, chính trị hoặc của một lăng mạ, khiếm nhã, tục tĩu, tính chất nói xấu hoặc đe dọa.
iv. Không để cố gắng gửi tin nhắn hoặc thông tin đăng trên JobsBeam.com hoặc với bất kỳ thành viên khác hoặc bên thứ ba truy cập JobsBeam.com không có lý do chính đáng hoặc gây ra bất kỳ mối đe dọa, quấy rối, phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng bất kỳ người nào;
v. Không gửi, đăng, quảng bá các thông điệp trên JobsBeam.com mà không liên quan đến việc tuyển dụng như nhà ở bất động sản, quảng cáo dịch vụ, nữ hộ tống, vv HOẶC gửi thư rác hệ thống bằng cách sao chép bài viết công việc qua các hạng mục công việc khác nhau;
vi. Không để giới thiệu, bài hoặc truyền tải bất kỳ thông tin hoặc phần mềm có chứa virus, worm hay thành phần gây hại khác vào hệ thống internet hoặc mạng JobsBeam.com;
vii. Không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào hoặc lưu giữ thông tin trong bất kỳ hệ thống máy tính hoặc nếu không có ý định làm như vậy;
viii. Không vi phạm, hoặc cố vi phạm an ninh của JobsBeam.com và / hoặc bất kỳ trang web liên kết với JobsBeam.com hoặc truy cập trái phép vào hệ thống máy tính kết nối với Internet hoặc bất kỳ thông tin được coi là tin do các Thành viên hoặc những người khác, bao gồm cả nhưng không hạn chế việc truy cập dữ liệu và thông tin không dành cho họ hoặc đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà các thành viên không được phép truy cập, cố khảo sát, quét hay kiểm tra các lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc cố gắng để vi phạm các biện pháp an ninh, chứng thực không có quyền thích hợp;
ix. Không phải làm bất cứ điều gì hoặc gây ra bất cứ điều gì để được thực hiện mà có thể vi phạm luật Internet hiện hành, bất kỳ quy định, hướng dẫn, hướng dẫn, vv trong nào hình thành mà nhà nước ban hành liên quan đến dịch vụ .
x. Không đăng số điện thoại liên hệ trong mục nội dung mô tả và yêu cầu của vị trí tuyển dụng hoặc dùng các phương thức liên hệ khác bên ngoài chức năng nộp đơn ứng tuyển được cung cấp bởi hệ thống JobsBeam.com


6. Lệ phí (Chỉ áp dụng cho nhà tuyển dụng & công ty thành viên)

i. Điều khoản này không áp dụng cho ứng viên tìm việc, người truy cập hoặc đăng các thông tin và dữ liệu ở JobsBeam.com với mục đích tìm kiếm việc làm, sử dụng các dịch vụ được cung cấp miễn phí cho các người tìm việc.
ii. Phí thanh toán cho dịch vụ phải được chỉ định theo đúng gói cước được áp dụng tại thời điểm thanh toán hoặc khác bằng văn bản theo quy định này.
iii. Trách nhiệm đối với các khoản phí đăng ký sẽ được tính từ ngày thanh toán thành công.
iv. Các công ty / Công ty thành viên để có thể sử dụng tiền xu nạp trong tài khoản sẽ cần duy trì đủ số lượng xu tại JobsBeam.com trước khi tiến hành mua các gói dịch vụ bằng xu.
v. Đối với các gói cước thanh toán phải trả, nó sẽ cần được thanh toán trong khoảng thời gian như được ghi trong hóa đơn do JobsBeam.com cung cấp.


7. Bảo trì dịch vụ

JobsBeam.com có thể bất cứ lúc nào tắt hoặc đình chỉ truy cập của thành viên để JobsBeam.com và / hoặc các dịch vụ (như trường hợp có thể) mà không cần thông báo để thực hiện bảo trì hệ thống, nâng cấp, kiểm tra, sửa chữa và công việc liên quan khác. Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Hiệp định này, các JobsBeam.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, chi phí và chi phí mà các thành viên có thể phải chịu hoặc gánh chịu, và không có phí hoặc phí phải trả của các thành viên đến JobsBeam.com thì được khấu trừ, hoàn thuế hoặc rebated, như là kết quả của bất hoạt hoặc đình chỉ như vậy.


8. Chấm dứt dịch vụ

i. JobsBeam.com hoặc các thành viên có thể chấm dứt dịch vụ này bằng cách thông báo trước bằng văn bản.
ii. Đối với thành viên / công ty, trong trường hợp kế hoạch thành viên phải nộp, nếu các thành viên không được vi phạm bất kỳ điều khoản trong thỏa thuận này, JobsBeam.com sẽ làm việc hoàn trả cho số tiền còn lại trong vòng 30 ngày làm việc tiếp theo sau khi trừ các chi phí cho thời gian sử dụng dịch vụ.
iii. Đối với thành viên / công ty, trong trường hợp trả tiền cho mỗi gửi bài, không hoàn trả sẽ được thực hiện nếu dự án đã được đăng và có sẵn trực tuyến. Nếu không, JobsBeam.com sẽ làm cho một khoản hoàn lại đầy đủ về số tiền ban đầu được trả tiền bởi các thành viên.
iv. JobsBeam.com có thể chấm dứt Hiệp định này có hiệu lực ngay lập tức với không hoàn lại tiền lệ phí thanh toán:
    a.  Theo ý kiến của JobsBeam.com, thành viên đã vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện của Hiệp định này (bao gồm không giới hạn các khoản 6 và 7;
    b.  các thành viên đã được cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ cho JobsBeam.com;
    c.  Theo ý kiến của các JobsBeam.com hoặc bất kỳ cơ quan quản lý, nó không phải là lợi ích công cộng để tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho các thành viên vì lý do nào; hoặc là
    d.  Thành viên được tuyên bố phá sản hoặc các thành viên đi vào bất kỳ thỏa hiệp hoặc thỏa thuận với chủ nợ hoặc chủ nợ có quyền có hợp pháp sở hữu hoặc nhận được một cách hợp lệ bổ nhiệm trên toàn bộ hoặc một phần của cam kết của các thành viên hoặc thủ tục tố tụng được thực hiện cho việc bổ nhiệm một quản trị viên hoặc của thành viên.


9. Đình chỉ Dịch vụ

i. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác của JobsBeam.com và dù bất kỳ sự khước từ của JobsBeam.com của bất kỳ vi phạm trước đó bởi các thành viên, các JobsBeam.com có thể đình chỉ dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được cung cấp bởi các JobsBeam.com trong sự kiện rằng bất kỳ khoản tiền phải trả của các thành viên cho các dịch vụ hoặc dịch vụ khác không được giải quyết đầy đủ hoặc bất kỳ tiền gửi hoặc tăng đó theo yêu cầu của JobsBeam.com không được trả tiền bởi các thành viên.
ii. Sau khi đình chỉ như vậy, các dịch vụ hoặc dịch vụ khác sẽ được coi là chấm dứt kể từ ngày đình chỉ theo quy định của JobsBeam.com và các thành viên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh lên đến và bao gồm ngày đình chỉ.


10. Từ chối và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Nội dung JobsBeam.com, bao gồm cả các thông tin, tên, hình ảnh, hình ảnh, logo và biểu tượng liên quan hoặc liên quan đến JobsBeam.com, các sản phẩm và dịch vụ của mình (hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba), được cung cấp "NHƯ LÀ" và một "KHẢ DỤNG" cơ sở mà không bất kỳ đại diện hay bất kỳ loại bảo lãnh được (dù rõ ràng hay ngụ ý của pháp luật) với phạm vi cho phép của pháp luật, bao gồm cả các bảo hành chất lượng đạt yêu cầu, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật và chính xác.
Trong mọi trường hợp JobsBeam.com sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại sau đây (cho dù tổn thất như vậy, nơi dự kiến, có thể dự đoán, được biết đến hay không): (A) mất dữ liệu; (B) mất lợi nhuận doanh thu hoặc dự kiến; (C) tổn thất kinh doanh; (D) mất cơ hội; (E) mất uy tín hoặc tổn thương đến danh tiếng; (F) tổn thất của bên thứ ba; hoặc (g) bất kỳ thiệt hại gián tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc gương mẫu phát sinh từ việc sử dụng cổng thông tin này không phụ thuộc vào hình thức của hành động.
JobsBeam.com không đảm bảo rằng chức năng chứa trong cổng thông tin web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, sai sót sẽ được sửa chữa, hoặc cổng thông tin web này hoặc các máy chủ mà làm cho nó có sẵn là miễn phí của virus hoặc lỗi.
JobsBeam.com có trách nhiệm theo Hiệp định này sẽ không phải trong mọi trường hợp vượt quá tổng số tiền phí, lệ phí do các thành viên đến JobsBeam.com cho giai đoạn ngay trước hai (2) tháng trước khi vụ việc cho phát sinh khiếu nại có liên quan.
JobsBeam.com sẽ không đảm bảo rằng JobsBeam.com hoặc bất kỳ của các trang web liên kết đến JobsBeam.com sẽ được miễn phí của bất kỳ lỗi hoạt động cũng không phải là nó sẽ được miễn phí của bất kỳ loại virus, sâu, hoặc thành phần gây hại khác.


11. Những thay đổi của tuyên bố này

JobsBeam.com bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện dưới đây và trong Hướng dẫn dịch vụ bất cứ lúc nào sau khi thông báo (theo mẫu như có thể được xác định bởi các JobsBeam.com) để các thành viên. Vui lòng xem lại những điều khoản này thường xuyên để đảm bảo bạn đang nhận thức của bất kỳ thay đổi được thực hiện bởi JobsBeam.com. Tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi được đăng có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi những điều khoản được cập nhật và / hoặc sửa đổi.


12. Luật chi phối

Nếu bất kỳ điều khoản được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được vì lý do luật pháp của bất kỳ bang hay quốc gia mà trong đó các thuật ngữ này được dự định để có hiệu quả, sau đó trong phạm vi và thẩm quyền xét xử, trong đó thuật ngữ đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi, nó sẽ được cắt đứt và bị xóa từ các điều khoản và các điều khoản còn lại sẽ tồn tại, vẫn có đầy đủ hiệu lực và tiếp tục được ràng buộc và được thi hành.
Những thuật ngữ này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.