Thực tập sinh lễ tân hành chính

  • Mã số việc làm: 052721
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/09/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Location: Capital Place Building, 06 Thai Van Lung, Ben Nghe ward, District 1

JD: As Receptionist - Admin Intern, you will support the HR and Office Manager including but not limited to:
- Greeting clients, guests coming to the office with manners etiquette
- Answer phone call and forward to suitable person in-charge
- Take care of office operations to ensure the offices operate smoothly. This includes manage documents, filing and in-house activities support.
- Manage stationery for the firm
- Manage meeting room booking
- Be contact point with suppliers
- Other tasks as assigned from supervisor

Benefits
- Work in professional working environment
- Hand-on experience in law and legal services (if you are a law student)
- Opportunity to be trained in both soft skills (communication skill, organization skill, time-management skill, negotiation skill) and technical skills
- Experience team and company activities (English Club, Weekend activities, Friday Movie night,...)
- Monthly Allowance
- Free in-house F&B, coffee, tea, and snack
Yêu cầu từ LUẬT DIMAC
Vị trí Thực tập sinh lễ tân hành chính ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- For fresh graduated or 3rd/4th year students in Economics, Business Administration, Law or related major
- At least 4-month Internship (Full-time is preferable)
- Professional and presentable appearance
- Good communication skills in both English and Vietnamese
- Strong skills with Microsoft 0ffice Suite (Word, Excel, 0utlook), speech clarity, customer service, information management
- Careful, friendly, patient, proactive, positive, well-organized and high sense of responsibility
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Thực tập sinh lễ tân hành chính trực tiếp đến LUẬT DIMAC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh lễ tân hành chính - Mã số công việc: 052721 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/ban-thoi-gian/133201608150052721/thuc-tap-sinh-le-tan-hanh-chinh.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
108